Varifrån eller hur har efternamnet Embring uppkommit?

Denna sajt är skapad av en ättling till en av de fyra bröder som enligt vår familjetradition någon gång omkring år 1688 tog sig efternamnet Embring.

Detta vet vi då en av dessa – Jöran – prästvigdes den 7 april 1688. Vid denna tid var det vanligt att präster likaväl som de som blivit mästare inom ett hantverk eller t.ex. trädgårdsmästare bytte till ett passande efternamn såsom kanske t.ex Rosenkvist. För de som prästvigdes var det dessutom vanligt att hela namnet latiniserades. Detta innebar att Jöran Andersson när han blev präst kom att namnges som Georgius Andreae Embring vilket är en latiniserad variant av Jöran Andersson plus det nya efternamnet Embring. Detta senare inspirerat av namnet på gården som var hans föräldrahem dvs Embricke gård i Hycklinge socken i Östergötland.

Så här långt är allt detta ovan fakta.
Det familjetraditionen sedan förtäljer är att bröderna Esbjörn, Nils och Carl valde att även de ta sig namnet Embring.

 

I begynnelsen blev det så att de i skrifterna för en tid därefter bar namnen Nils Andersson Embring, Carl Andersson Embring respektive Esbjörn Andersson Embring. Så snart de blivit väl kända med det nya namnet och det registrerats i vederbörlig ordning föll ’Andersson’ bort.
Bortsett från att Jöran de facto fick nytt namn i samband med sin prästvigning enligt ovan så kan allt övrigt tillskrivas vår ’familjetradition’. Dock har de tre övriga vi omskrivit uppenbarligen existerat enligt ett stort antal noteringar i olika dokument och kyrkböcker i de socknar där de verkat.

Tyvärr har det varit svårt att till fullo bekräfta dessa bröders inbördes relation på grund av att stora delar av Hycklinge kyrkoarkiv förstördes vid en brand 10 januari 1851. Var de, som vi uppfattat det, halvbröder och vilka var mödrarna? Efterforskningar fortgår.

Det är uppbördsmannen Esbjörn Embring som är anfader till amatörsläktforskaren som skapat denna sajt och som med stolthet bär efternamnet Embring.


– – – – – + – – – – –

De fyra bröder, som enligt ovan, var de första med efternamnet Embring:

Georgius Andreae EmbringKyrkoherde i Furingstad m.m.
Esbjörn EmbringUppbördsman i Locknevi m.m.
Nils EmbringGårdsfogde i Låstad m.m.
Carl EmbringBefallningsman i Tunhult m.m.

Läs om Embricke i våra dagar här!

Sidan hämtad från embring.se