Embricke
Embricke i våra dagar

Embricke ligger i Kinda kommun och klassas i vår tid som bebyggelse men en gång i tiden var det en gård, ett lantbruk: Embricke gård. I äldre dokument förekommer även andra snarlika namn såsom Emrike och Ämrike.

Embricke ligger vid sjön Övre Emmaren som tillsammans med Nedre Emmaren ingår i ett vattensystem som mynnar ut i Åsunden en större sjö norr om orterna Horn och Hycklinge i Östergötland.

Det har säkerligen bedrivits jordbruk på gården sedan urminnes tider vilket ansamlingarna av stenar och stenrösen lite här och var vittnar om. De visar även att det säkerligen varit tungt och hårt att bedriva jordbruk här. Att döma av spåren vid ett besök på platsen en septemberdag är det numera mest fråga om bete och vall vilket stora vita foderbollar på ängarna antyder. Delar av marken och vissa ängar är inhägnade med välskött taggtrådsstängsel.

Boningshus och ekonomibyggnader är samlade på en kulle mellan vägen och ängarna i väster och sjön Övre Emmaren i öster. Bilden längst ner på sidan är fotograferad från en plats på vägen väster om ängarna och mot bebyggelsen i öster. Bortom bebyggelsen ligger Övre Emmaren vars vattenyta ligger 104 meter över havet. En markant sluttning i nord-sydlig riktning väster om Embricke är del av det berg – Urekulle – som på sin högsta punkt ligger 219,3 meter över havet.


Samtliga foton privata. Sidan hämtad från embring.se