Omstart 2022 för 'embring.se'

En återblick!

Tidigare fanns – "Släkten Embring" – här. Det var en släktdatabas baserad på PhpGedView. Med tiden kom denna att omfatta information om drygt 1500 'släktingar', såväl nära som avlägsna.

Appen PhpGedView skapades år 2002 av en släktforskare vid namn John Finlay, som inte var nöjd med något av de då tillgängliga alternativ för att publicera släktdata på internet.

Amatörsläktforskaren i vår släkt blev nyfiken och lät installera, driftsätta samt börja använda PhpGedView här.

Åren gick och en dag hade utvecklingen gått framåt så mycket att driftmiljön för "Släkten Embring" inte längre ansågs säker ur ett IT-tekniskt perspektiv. Detta innebar att "någon illasinnad" med nödvändiga färdigheter avsiktligt skulle kunna ändra, ta bort eller lägga till data i databasen. Detta var naturligtvis inte acceptabelt. Att korrigera detta problem skulle innebära både tidskrävande och kostsamma åtgärder.

Eftersom all information som då fanns i "Släkten Embring" naturligtvis även lagrades i lokala släktdatabaser, kopior och andra media togs beslutet att avbryta hobbyprojektet, vilket var den direkta orsaken till att "Släkten Embring" försvann från denna sajt.

 

Framtiden?

Amatörsläktforskaren i vår släkt har i stort sett oavbrutet fortsatt sitt sökande efter fler tidigare okända och inte minst mer fakta om redan kända släktingar. Med tiden har fokus dock skiftat till äldre generationer av släkten eller mer specifikt de som var födda före 1900-talets början.

Den omstart på embring.se som nu påbörjats kommer inte att publicera en databas utan som ett alternativ införa Familjesidor och då initialt börja med familjen Paul och Ester Embring av ett antal olika skäl:
– Paul levde 1882 – 1949
– Ester levde 1884 – 1950
– Många av deras barnbarn lever idag,
– likaså väldigt många barnbarns barn,
– samt även barnbarns barnbarn.
– Paul var amatörsläktforskarens farfar
– Ester var amatörsläktforskarens farmor

Dessa är skälen till att denna omstart börjar med Paul och Ester. Därefter kommer äldre generationer att publiceras med fokus på Embring för att på sikt utökas till övriga släktingar i en takt den projektledande amatörsläktforskaren finner hanterbart för detta hobbyprojekt. Det finns dock ett förbehåll som så vist uttrycks i det välbekanta citatet:

"Orsa Kompani lovar inget bestämt!"Sidan hämtad från embring.se